Міністерство охорони здоров’я України

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ГО «Асоціація серцево-судинної допомоги сімейної медицини»

Ukraine Rotary club «Кyiv Synergy»

Світова федерація українських лікарських товариств

Науковий симпозіум з міжнародною участю

«Діагностика та лікування серцево-судинної системи в практиці сімейного лікаря»

Країни учасники:  україна, Швейцарія, Великобританія.

програма конференції

26 лютого 2021 року

11:00

Відкриття

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, академік НАМН України, професор Зіменковський Б.С.

 

11:15

Гендерні відмінності у ведені і клінічних наслідках з серцево-судинних захворювань і COVID-19.

Професор Королівського коледжу Лондона, Корнелія Котцева (Лондон, Великобританія)

 

11:45

Швейцарський підхід до кардіореабілітації.  

Професор Оксана Соутер(Берн, Швейцарія)

 

12:00

НПЗП- гастро- та ентеропатії у пацієнтів на ІХС.

Професор Євгеній Скляров (Львів)

 

12:15

Лікування артеріальної гіпертензії у людей похилого віку.

Професор Ольга Барна (Київ)

 

12:30

Диференціальна діагностика коморбідних патологій при метаболічному синдромі.

Професор Роман Дутка (Львів)

 

12:45

Розвиток кардіореабілітації в Україні.

Професор Андрій Базилевич (Львів)

 

13:00

Чекати не можна, треба діяти. Як оптимізувати лікування АГ і досягти цілей?

Професор Василь Скибчик (Львів)

 

13:15

Системні васкуліти: сучасні погляди.

Професор Олена Радченко (Львів)

 

13:30

Пацієнт з ішемічною хворобою серця. Чи виправдане інтенсивне зниження ліпідів?

Професор Андрій Ягенський (Луцьк)

 

13:45

Фізична складова кардіореабілітації.

Доцент Оксана Макар (Львів)

 

14:00

Роль кардіології в постковідному світі.

к.м.н. Ярослав Скибчик (Київ)

Спікери

Зіменковський
Борис
Семенович

Д.фарм.н., проф. Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, академік НАМН України.

Скляров
Євген
Якович

Д.мед.н., завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО.

Барна
Ольга
Миколаївна

 Д.мед.н., проф., завідувач кафедри  загальної практики (сімейної медицини), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Макар
Оксана
Романівна

Доцент кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Скибчик
Василь
Антонович

 Д.мед.н., професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Скибчик
Ярослав
Васильович

Асистент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

.

Дутка
Роман
Ярославович

 Д.мед.н., проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Базилевич
Андрій
Ярославович

 Д.мед.н., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Корнелія

­Котцева

Професор Королівського коледжу Лондона, Великобританія.

Оксана

Соутер

Голова УЛТ Швейцарії.

Ягенський
Андрій
Володимирович

 Д.мед.н., проф., керівник центру кардіоваскулярної патології і тромболізісу «Луцька міська клінічна лікарня».

Радченко
Олена
Мирославівна

Д.мед.н., професор кафедри  внутрішньої медицини №2, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

програма конференції

27 лютого 2021 року

11:00

Відкриття

Ректор Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, професор Вороненко Ю.В.

11:15

Синдромний підхід: головокружіння. Мультидисциплінарна команда: кардіолог і невропатолог.

Професор Долженко М.М., професор Сова С.Г., ас. к.мед.н. Конопляник Л.І.

12:30

Ведення пацієнтів з предіабетом та ЦД 2-го типу  в умовах пандемії. Мультидисциплінарна команда: ендокринолог і кардіолог.

 Професор Комісаренко Ю.І., професор Долженко М.М.

 

13:30

Декомпенсація ХСН: як виправити ситуацію?

Д.мед.н. Рябенко Д.В.

14:20

Ускладнення жовчнокам’яної хвороби у хворого з ІХС. Мультидисциплінарна команда: кардіолог та гастроентеролог – ендоскопіст.

Професор Долженко М.М., к.мед.н. Джанелідзе Д.Т.

Спікери

Вороненко
Юрій
Васильович

 Д.мед.н., проф. Ректор Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, 

Долженко
Марина
Миколаївна

 Д.мед.н., проф., завідувач кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.    
Президент Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association.

Рябенко
Дмитро
Васильович

Д.мед.н.
Лікар-кардіолог вищої категорії, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ДУ «ННЦ Інститут кардіології імені акад. М.Д.Стражеска» НАМН України.

Конопляник
Лариса
Іванівна

Кандидат медичних наук. Асистент кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Сова
Сергій
Геннадійович

Професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Джанелідзе
Давид
Теймуразович

Кандидат медичних наук, енодскопіст, гастроентеролог.

2020 © Всі права захищено. https://webcardio.academy