WebCardioAcademy

Консиліум фахівців при коморбідних станах

4 грудня об 11:00

ЗА ПІДТРИМКИ

програма конференції

Сучасні можливості фармакотерапії пацієнтів з легеневою гіпертензією. Актуальні питання фармакотерапії ЛАГ в Україні.
Сіренко Ю.М.

Біль в грудній клітині. Консіліум невролога і кардіолога.
Сова С.Г., Долженко М.М.

Чи можлива дисолюція тромба у хворого з фібриляцією передсердя?
Нудченко О.О.

Інфаркт міокарду після щеплення. Діагностика, особливості перебігу та профілактика.
Сімагіна Т.В.

Актуальні аспекти курації хворих з АГ та коморбідними патологіями.
Жебель В.М.

Відсутність контролю артеріального тиску: хто винен і що робити?
Чижова В.П.

Нові можливості оптимізації антиішемічної терапії у хворих на коронарні синдроми.
Лашкул Д.А.

Наші спікери

Долженко
Марина
Миколаївна

 Д.мед.н., проф., завідувач кафедри кардіології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика.    
Президент Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association. Заслужений лікар України.

Сімагіна
Тетяна
Володимирівна

К.мед.н., асистент кафедри кардіології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика. 

Чижова
Валентина
Петрівна

 Д.мед.н., головний науковий співробітник Відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

Сіренко
Юрій
Миколайович

 Д.мед.н., проф., завідувач відділення симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України.

Лашкул
Дмитро
Андрійович

 Д.мед.н., проф., лікар-кардіолог вищої категорії. Член Європейського товариства кардіологів, Європейської асоціації кардіоваскулярної візуалізації, Українського товариства кардіологів.

Сова
Сергій
Геннадійович

Професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Нудченко
Олександр
Олегович

 К. мед.н., асистент кафедри кардіології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика.

Жебель
Вадим
Миколайович

Д.мед.н, проф., зав. кафедрою внутрішньої медицини медичного факультета №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Відтворити відео
[poll id="3"]
[poll id="2"]
[poll id="4"]

дана інформація призначена, виключно, для працівників охорони здоров’я.

2020 © Всі права захищено. https://webcardio.academy