Консиліум спеціалістів коморбідних станів

Субота
26 вересня о 11:00

програма конференції

Емоційна дисгармонія  у жінки «бальзаківського віку». Хто має лікувати?

Громова О.Л., Долженко М.М.

Тривога, депресія, панічна атака або куди поділися НЦД з ВСД і що тепер робити сімейному лікарю?

Клінічна дискусія психіатра та кардіолога.

Кожина Г.М.,  Долженко М.М.

НАЖХП, як серцево-судинний ризик. Питання лікування та профілактики.

Долженко М.М., Давидова І.В.

Раціональна фармакотерапія захворювань ШКТ в умовах коморбідної патології:

ГЕРХ та метаболічний синдром.

Палій І.Г., Давидова І.В.

Можливості вазоселективних бета-блокаторів в терапії ІХС та у пацієнтів з тривожними розладами.

Андреєва Г.Л., Долженко М.М.

Наші спікери

Долженко
Марина
Миколаївна

Завідувач кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Заслужений лікар України. Президент Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association. д.мед.н., проф.

Андреєва
Галина
Леонтіївна

Кандидат медичних наук. Доцент Української військово-медичної академії.
 

Палій
Ірина
Гордіївна

Проф., д.м.н., Кафедра внутрішньої та сімейної медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Громова
Олександра
Леонідівна

Доцент кафедри гінекології НМУ ім. О.О. Богомольця, к.мед.н.

Давидова
Ірина
Володимирівна

Доцент кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Щупика., к.мед.н.

Кожина
Ганна
Михайлівна

Доктор медичних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України. Завідуюча кафедрою психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського Національного медичного університету.

Нетрусова
Світлана
Григорівна

 
Кандидат медичних наук, доцент, лікар психіатр вищої категорії

2020 © Всі права захищено. https://webcardio.academy